Klávesové skratky pre PC: písanie a úprava textu

od | 13. 04. 2023

Ovládanie počítača pomocou klávesnice je oveľa rýchlejšie ako pomocou myši. Klávesové skratky vám pomôžu napísať a upraviť text rýchlejšie a skôr, než by ste zabudli, čo ste vlastne chceli urobiť.

 

Ak máte počítač Mac, klávesové skratky nájdete v samostatnom článku o písaní a úprave textu na počítači Mac.

💡 Tip: Všetky klávesové skratky nájdete v súhrnnej tabuľke na konci článku. Ak sa vám nechce prechádzať textom s rozpisom jednotlivých funkcií, môžete prejsť rovno na koniec stránky (ideálne pomocou klávesu PgDn).

Ako na klávesové skratky

Niektoré klávesové skratky fungujú všeobecne a uľahčia vám život bez ohľadu na to, v akom programe pracujete. Väčšinu klávesových skratiek, ktoré si predstavíme, využijete, či už píšete e-mail, dokument Google alebo Word. Zároveň je dobré si uvedomiť, že všetky programy majú svoje vlastné skratky.

 

Vždy sa oplatí pozrieť si návod, ktorý vám ukáže, ako môžete zefektívniť program, v ktorom pracujete.

Ako sa pohybovať a označovať text?

Používajte klávesy so šípkami:

 • Samotné šípky vpravo a vľavo vás posunú po jednotlivých písmenách slova.
 • Ctrl + ➡️ a Ctrl + ⬅️ umožňujú pohyb po slovách doprava alebo doľava
 • Šípky nahor a nadol vás posúvajú nahor alebo nadol po riadku
 • Ctrl + ⬆️ a Ctrl + ⬇️ umožňujú pohyb po celých odsekoch

 

Keď sa dostanete na miesto, ktoré chcete označiť, stačí stlačiť kláves Shift a pohybovať šípkami v smere, v ktorom sa nachádza text, ktorý chcete označiť.

Na urýchlenie označovania môžete použiť kombináciu klávesov Shift + ➡️ aj Shift + Ctrl + ➡️. A text môžete označiť po celej stránke, ak použijete Shift + PgUp alebo Shift + PgDn.

Ak viete, že chcete označiť celý text, použite klávesovú skratku Ctrl + A.

Ako kopírovať a vkladať text?

Väčšina z vás pravdepodobne pozná klávesové skratky Ctrl+C a Ctrl+V.

Ctrl + C skopíruje označený text do schránky a klávesová skratka Ctrl + V ho potom vloží na miesto, kde sa práve nachádza kurzor.

 

Skvelou skratkou je Ctrl + X, ktorá odstráni zvýraznený text z pôvodného miesta, uloží ho do schránky a potom ho môžete pomocou Ctrl + V opäť vložiť tam, kde ho potrebujete.

Kombinácia Ctrl + X bola pre mňa pred rokmi veľkým objavom, pretože keď raz skopírujete text, už ho nemusíte odstraňovať. Pri presúvaní odsekov (alebo obrázkov) z jedného miesta na druhé to úžasne uľahčuje prácu.

Ako formátovať alebo vzhľadovo upraviť text?

Najčastejšie úpravy, ktoré robíme v texte, sú tučné písmo a kurzíva. Ak chcete takto zvýrazniť text, stačí ho vybrať (pomocou klávesov Shift + Ctrl + šípky) a použiť:

 • Ctrl + B, ak chcete text zvýrazniť tučným písmom (v angličtine bold)
 • Ctrl + I, ak chcete kurzívu (v angličtine italics)
 • Ctrl + U, ak chcete text podčiarknuť (po anglicky underline)
Zarovnávanie textu

Ak potrebujete zmeniť aktuálne zarovnanie textu, stačí ho vybrať a použiť tieto klávesové skratky

 • Shift + Ctrl + L (zarovnanie doľava)
 • Shift + Ctrl + E (zarovnanie na stred)
 • Shift + Ctrl + R (zarovnanie doprava)
 • Shift + Ctrl + J (zarovnanie na stred)

Ako v texte rýchlo hľadať a nahrádzať?

Univerzálna skratka na vyhľadanie toho, čo potrebujete v texte, je Ctrl + F. Ak potrebujete nájdený text nahradiť iným, použite Ctrl + H.

 

Najmä ak máte dlhší text, je to skvelá kontrola, ak viete, že hrozí, že v texte zabudnete niečo, čo by ste nemali. Stačí si nechať vyhľadať slovo pomocou klávesovej skratky Ctrl + F.

Klávesové skratky pre zmeny a ich odstraňovanie

Každému sa občas stane, že urobí niečo, čo nechcel. Vloží text, ktorý tam nepatrí, vymaže, čo potreboval, … možností je nespočetne veľa. Magickou klávesovou skratkou pre tieto prípady je Ctrl + Z, ktorá vráti krok späť. Ak ste niečo zrušili, ale potom ste si uvedomili, že ste to vlastne predtým urobili správne, klávesová skratka Ctrl + Y urobí znova to, čo urobila klávesová skratka Ctrl + Z.

 

(Mne sa pravidelne stáva, že keď sa snažím niečo označiť tučne pomocou Ctrl + B, siahnem vedľa a namiesto toho stlačím Ctrl + V, čím na to miesto vložím to, čo som mal práve v schránke. Hneď potom nasleduje klávesová skratka Ctrl + Z a nakoniec zamýšľaná klávesová skratka Ctrl + B.)

 

Ak na vymazanie textu automaticky používate kláves BackSpace, zaraďte do svojho repertoáru aj kláves Delete.

 • Klávesom BackSpace vymažete text naľavo od kurzora (t. j. pred ním).
 • Delete vymaže text napravo od kurzora (t. j. za ním).

Mnohokrát to môže uľahčiť pohyb v texte, keď môžete jednoducho začať mazať na druhú stranu.

Ako sa to všetko naučiť

V skutočnosti sa tu rozoberá veľa skratiek, a keby ste sa ich chceli naučiť všetky naraz, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste to vzdali po treťom pokuse spomenúť si, čo je to tá príšerná skratka pre kurzívu.

 

Tak ako so všetkým ostatným, je potrebné začať pomaly.

  1. Vyberte si len niekoľko skratiek, ktoré sú pre vás najužitočnejšie. Môžete si ich napísať na malý kúsok papiera, ktorý si položíte vedľa počítača.
  2. Zamerajte sa na tieto skratky a dôsledne ich používajte. (Pre mňa bolo najväčšou výzvou začať používať šípky na navigáciu v texte. Zakaždým som zdvihla ruku a už som sa blížila k myši. Musela som sa vedome vrátiť späť a skutočne používať šípky na pohyb v texte).
  3. Trénujte denne aspoň chvíľu. Ak v niektorý deň nemusíte písať žiadny text, otvorte si skúšobný dokument a päť minút skúšajte zvolené skratky.
  4. Vo chvíli, keď budete tieto klávesové skratky ovládať, naučte sa ďalšie.

O level vyššie: práca vo viacerých otvorených oknách v prehliadači

Na prepínanie medzi rôznymi oknami vo webovom prehliadači použite klávesovú skratku Ctrl + Tab, Ctrl + PgUp alebo Ctrl + PgDn.

 

Môžete napríklad vybrať text, ktorý potrebujete v jednom dokumente, pomocou klávesovej skratky Ctrl + X ho skopírovať do schránky a zároveň ho odstrániť z pôvodného dokumentu a ľahko sa presunúť do iného dokumentu, kde môžete text opäť vložiť.

Zoznam klávesových skratiek na písanie a úpravu textu

Klávesová skratka Úkon
Ctrl + ➡️ posun po slovách doprava
Ctrl + ⬅️ posun po slovách doľava
Ctrl + ⬆️ posun po odstavcoch nahor
Ctrl + ⬇️ posun po odstavcoch nadol
Shift + ➡️ označenie písmena
Shift + Ctrl + ➡️ označenie slova
Shift + PgUp označenie stránky (nahor od kurzoru)
Shift + PgDn označenie stránky (nadol od kurzoru)
Ctrl + A označenie celého textu (v angličtine all)
Ctrl + C kopírovať (v angličtine copy)
Ctrl + V vložiť
Ctrl + X kopírovať do schránky
Ctrl + B pre zvýraznenie textu tučne (v angličtine bold)
Ctrl + I pre zvýraznenie textu kurzívou (v angličtine italics)
Ctrl + U pre podčiarknutie textu (v angličtine underline)
Shift + Ctrl + L  zarovnanie doľava
Shift + Ctrl + E zarovnanie na stred
Shift + Ctrl + R zarovnanie doprava
Shift + Ctrl + J zarovnanie na stred
Ctrl + F nájsť v texte (v angličtine find)
Ctrl + H nájsť v texte a nahradiť
Ctrl + Z vrátiť späť
Ctrl + Y znovu urobiť krok, ktorý ste vrátili
Ctrl + Tab zmena okna v prehliadači smerom doprava
Ctrl + PgUp zmena okna v prehliadači smerom doprava
Ctrl + PgDn zmena okna v prehliadači smerom doľava

Ak vás zaujíma, čo všetko môžete robiť s klávesmi Ctrl, Alt alebo pomocou navigačných klávesov, všetko sa dozviete na našom blogu. Prezradíme vám tiež, ako napísať špeciálne znaky na slovenskej klávesnici bez toho, aby ste museli prepínať na anglickú klávesnicu.

Mohlo by vás zaujímať

Prstkrabica alebo prečo dávať prsty do krabice?

Prstkrabica alebo prečo dávať prsty do krabice?

Ako docieliť, aby ste písali naozaj rýchlo? Jednoducho: naučte sa písať bez pozerania na klávesnicu. A práve v tom vám pomôže prstkrabica. Prečo je prstkrabica dôležitá? Na rýchlosti vašich prstov zo začiatku nezáleží. Môžete písať relatívne rýchlo aj tromi prstami a...

Klávesy: CapsLock, Tab a BackSpace

Klávesy: CapsLock, Tab a BackSpace

Používate klávesy CapsLock, Tab a Backspace a chcete zistiť, ako by sa mali správne ovládať a aké rôzne funkcie ponúkajú? Prinášame vám stručný prehľad. CapsLock CapsLock je kláves, ktorý sa nachádza nad ľavým Shiftom. Na jeho stlačenie sa používa ľavý malíček....

Ako sa píše znak delenia ÷ ? Článok s precvičením!

Ako sa píše znak delenia ÷ ? Článok s precvičením!

Rovnako ako pri znaku krát, aj tu existuje spôsob, ako sa symbolu pre delenie vyhnúť. Je možné použiť lomku a je to. Ale čo keď naozaj potrebujete použiť znak delenia? Kde sa na klávesnici hľadá? Znak delenia na PC Rovnako ako pri ostatných znakoch, si aj tentokrát...