Klávesy: Home, End, Insert, Delete a šípky

od | 27. 01. 2022

Používate na klávesnici navigačné klávesy ako je Home, End, Insert a Delete? Alebo ich na klávesnici jednoducho máte a chcete zistiť, na čo vlastne sú dobré?

Všetky tieto klávesy sa nazývajú navigačné, pretože vám umožňujú pohybovať sa po obrazovke bez toho, aby ste museli siahať na myš. Keď sa ich naučíte ovládať, budete dokonca rýchlejší ako pri práci s myšou.

navigačné klávesy Home, End, Insert a Delete
Navigačné klávesy

Home, End, Insert a Delete

Na klávesnici sa bežne vyskytujú klávesy Home, End, Insert a Delete. Buď sa nachádzajú v strednej časti klávesnice medzi hlavnou časťou a numerickou klávesnicou, alebo môžu byť umiestnené v hornej časti pri klávesách F1-F12. Váš prstoklad závisí predovšetkým od ich umiestnenia na klávesnici. Zvoľte si ho tak, aby vám vyhovoval, ale hlavne tak, aby ste ho mali zakaždým rovnaký a dokázali ste klávesy ovládať aj poslepiačky.

HOME premiestni kurzor na začiatok riadku alebo na začiatok webovej stránky, ktorú si prezeráte. Ctrl + HOME presunie kurzor na začiatok dokumentu.

END premiestni kurzor na koniec riadka, prípadne na koniec webovej stránky. Ctrl + End prejde na koniec dokumentu.

DELETE odstráni znak za kurzorom (teda od kurzora napravo), na druhej strane od kurzora ako BackSpace.

INSERT mení režimy vkladania. Ak je režim vkladania zapnutý, napísaný text sa vloží v mieste kurzora. Ak je režim vkladania vypnutý, napísaný text nahradí existujúce znaky.

Šípky, PgUp a PgDown

Rovnako ako Home, End, Insert a Delete, aj tieto klávesy patria medzi navigačné a umožňujú pohybovať sa v počítači oveľa rýchlejšie ako s pomocou myši.

Šípky majú na šípke smerom dole zarážku, obsluhuje ju pravý prostredník, ktorý tiež používa šípku nahor. Ukazovák stláča šípku vľavo a prstenník šípku vpravo. V prípade, že sa nad nimi nachádza PgUp a PgDown, tak ich tiež píše ukazovák a prstenník.

PgUp, alebo Page Up, je kláves, ktorý posunie webovú stránku alebo dokument vždy o celú stránku hore. Page Down, naopak, posúva všetko o stránku nadol. Sú to skvelé klávesy, pokiaľ čítate alebo iba očami prebiehate dlhší dokument.

Ďalšie navigačné klávesy ako CapsLock, tabulátor či BackSpace a informácie o tom, na čo slúžia a ako ich používať, nájdete na našom blogu.

Mohlo by vás zaujímať

„Výučbu písania na klávesnici by som zaviedla už na základných školách“, hovorí Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, vedúca fyzioterapeutka z FYZIOklinika.cz

„Výučbu písania na klávesnici by som zaviedla už na základných školách“, hovorí Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, vedúca fyzioterapeutka z FYZIOklinika.cz

Ľudia pracujúci na počítačoch tvoria polovicu klientely fyzioterapeutov. Prichádzajú s bolesťami chrbta, migrénami, mravčením v rukách alebo opuchmi nôh. Problém však začína zlým sedením, v ktorom zostávajú niekoľko hodín denne. Pri písaní na klávesnici a pozeraní do...

10 dôvodov, prečo písať všetkými desiatimi

10 dôvodov, prečo písať všetkými desiatimi

Počítače sa stali dennodenným spoločníkom, ktorého využívame pre našu prácu a úlohy. Sú podstatnou súčasťou našich životov. Písanie všetkými desiatimi je základnou znalosťou 21. storočia. V Písaní Hravo sme sa pre vás rozhodli vymyslieť aplikáciu, pomocou ktorej sa...