Klávesy: Ctrl a Alt

od | 27. 01. 2022

Ovládacie klávesy Ctrl a Alt dokážu neuveriteľne zjednodušiť život. Poďte sa pozrieť na to, aký je správny prstoklad a čo všetko tieto klávesy vedia.

Ctrl alebo Control

Ctrl patrí medzi ovládacie klávesy. Znamená to, že sám o sebe len veľmi zriedka vykoná nejakú akciu, zato v spojení s ostatnými klávesmi vykonáva najrôznejšie príkazy.

Klávesy Ctrl
Klávesy Ctrl

Spravidla na spodnej časti klávesnice nájdete dva Controly, pravý a ľavý. V prípade, ak príkaz zadáva kláves, ktorý píše pravá ruka, použite ľavý Ctrl. Naopak, pokiaľ príkaz dáva písmeno, ktoré píše ľavá ruka, používajte pravý Ctrl. Presne tak isto, ako používate Shift a medzerník. Klávesy Control ovládajú v oboch prípadoch malíčky.

Príklad: Chcete skopírovať text pokynom Ctrl + C. Kláves C stláčate ľavou rukou. Použite teda pravý Ctrl, ktorý stlačí pravý malíček. 

Medzi najbežnejšie príkazy, ktoré môžete zadávať pomocou klávesy Ctrl, patria:

 • Ctrl + C – kopírovať (ak značíte text a potom stlačíte Ctrl + C, tento text sa skopíruje)
 • Ctrl + V – vložiť (umiestnite kurzor tam, kam chcete vložiť skopírovaný text
 • Ctrl + X – vybrať (ak potrebujete premiestniť text z miesta na miesto, tak touto skratkou ho vyberiete z pôvodného miesta, uložíte do pamäte a potom ho pomocou Ctrl + V vložíte kam potrebujete)
 • Ctrl + B – označiť vybraný text tučne
 • Ctrl + I – označiť vybraný text kurzívou
 • Ctrl + F – nájsť (otvorí hore malé okienko, kam zadáte text, ktorý potrebujete vyhľadať)
 • Ctrl + O – otvoriť (otvorí okno, kde môžete vybrať dokument, ktorý chcete otvoriť)
 • Ctrl + N – nový (pri prehliadači otvorí nové okno)
 • Ctrl + S – uložiť
 • Ctrl + Z – späť (vráti sa o krok späť)

Každý program má vlastnú sadu podobných príkazov. Pokiaľ v niektorom programe pracujete často, stojí za to venovať chvíľu času tutoriálu, ktorý vám tieto skratky ukáže. Takto sa naučíte ovládať daný program takmer bleskovo. Často používané skratky nájdete vypísané priamo vedľa príkazu na ich vykonanie.

Klávesové skratky v Google Docs

Niektoré skratky môžu mať rôznu funkciu v rôznych programoch, čo je dobré vopred otestovať.

Alt alebo Alternate

Alt je podobne ako Ctrl ovládací kláves, ktorý samostatne nerobí nič, ale modifikuje správanie ostatných klávesov.

Klávesy Alt
Klávesy Alt

Na klávesniciach sa častokrát nachádza ľavý a pravý Alt. V niektorých prípadoch je pravý Alt nazvaný AltGr. AltGr má spravidla rovnakú funkciu ako kombinácia Ctrl + Alt.

Zvyčajné príkazy s klávesom Alt:

 • Alt + Tab – prehľad otvorených okien (otvorí prehľad všetkých otvorených okien a jeho opätovnými stlačeniami klávesy Tab sa v prehľade posúva z jedného okna na druhé; vo chvíli, keď pustíte Alt, tak sa otvorí to okno, ktoré práve bolo vybrané)
 • Alt + Shift – rýchle prepínanie medzi jazykmi klávesnice

Klávesové skratky

Pokiaľ potrebujete vložiť špeciálny znak, máte na výber dve možnosti. Buď zvolíte klávesovú skratku alebo ASCII kód.

Medzi najbežnejšie znaky na slovenskej klávesnici patria:

Znak Klávesová skratka na Windows
Spätné lomítko \AltGr + Q
Zvislá čiara |AltGr + W
Euro €AltGr + E
Dolár $AltGr + ů
Ostré s ßAltGr + ô
Hashtag #AltGr + X
Ampersand &AltGr + C
Zavináč @AltGr + V
Hviezdička *AltGr + – (pomlčka)

ASCII kódy

Alternatívnym spôsobom, ako vložiť (nielen) spomínané znaky, sú ASCII kódy. Sú medzinárodné a fungujú v naprostej väčšine jazykových sád. Píšu sa pomocou ľavého altu a numerickej klávesnice.

Znak ASCII kód
Spätné lomítko \ Alt + 92
Zvislá čiara |Alt + 124 
Euro €Alt + 0128 
Dolár $Alt + 36
Ostré s ßAlt + 0223 
Hashtag #Alt + 35
Ampersand &Alt + 38
Zavináč @Alt + 64
Hviezdička *Alt + 42

Ak chcete vedieť, na čo slúžia ďalšie klávesy na klávesnici, ako BackSpace, CapsLock a Tab alebo Home, End, Insert a Delete, dozviete sa to v článkoch na našom blogu.

Mohlo by vás zaujímať

10 dôvodov, prečo písať všetkými desiatimi

10 dôvodov, prečo písať všetkými desiatimi

Počítače sa stali dennodenným spoločníkom, ktorého využívame pre našu prácu a úlohy. Sú podstatnou súčasťou našich životov. Písanie všetkými desiatimi je základnou znalosťou 21. storočia. V Písaní Hravo sme sa pre vás rozhodli vymyslieť aplikáciu, pomocou ktorej sa...

Súťaže Písanie Hravo – ako na ne?

Súťaže Písanie Hravo – ako na ne?

Súťaže Písanie Hravo vám prinášajú možnosť spestrenia výučby písania na klávesnici. Sú tiež ideálnym nástrojom na zvýšenie motivácie a slúžia aj ako nástroj na hodnotenie dosiahnutých zručností v písaní. Výhodou je, že súťažiť medzi sebou môže ktokoľvek, či už má...