Zásady spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľom Písanie Hravo a správcom osobných údajov je Lukáš Zídka, IČ: 87977346 so sídlom Mírového hnutí 869/22 Praha.

Aké údaje a prečo spracovávame

Kto má k vašim údajom prístup

Posielanie e-mailov

Cookies

Vaše práva

Ostatné