Písanie hravo pre nevidiacich a slabozrakých

Výučba písania všetkými desiatimi aj poslepiačky

V spolupráci so Svetluškou a Transkriptom sme vytvorili online kurz prispôsobený nevidiacim a slabozrakým.

Prajete si zaistiť výučbu pre vašu školu alebo inštitúciu?

Napíšte nám

Alebo si to vyskúšajte sami hneď teraz.

Vytvoriť účet

V spolupráci so

INSPO 2021

Písanie hravo - online aplikácia na písanie na klávesnici prístupná užívateľom so zdravotným postihnutím
Pozrite si aj video o verzii pre nevidiacich z Agory 2021: Písanie Hravo (jarná Agora 2021 ONLINE)

Čo nájdete v tomto upravenom kurze?

 • jednoduché a prístupné rozhranie prispôsobené pre hlasové čítačky
 • zábavné cvičenia
 • zväčšené prvky a kontrasty
 • prístup odkiaľkoľvek - zo školy alebo z domu
 • nie je potrebná inštalácia - celý kurz je online

Najdôležitejšia vec pre učiteľa/asistenta

 • prehľad o výsledkoch žiaka
 • možnosť vyučovať spoločne žiakov so zdravotným postihnutím aj bez neho
 • možnosť usporiadať písomné súťaže v triede so všetkými desiatimi
 • didaktická a metodická podpora
Čo všetko táto adaptovaná verzia Písania Hravo obsahuje?

1. kurz písania všetkými desiatimi adaptovaný pre užívateľov so zrakovým postihnutím

 • Prístup k už plne prístupnému a otestovanému online nástroju na výučbu písania na klávesnici pre užívateľov so zrakovým postihnutím.
 • Inkluzívna podpora = skutočné a úplné začlenenie žiaka so zrakovým postihnutím do bežného školského vzdelávacieho programu v rámci príslušného predmetu alebo záujmového krúžku = moderný a spoločný učebný prostriedok, spolu so spolužiakmi, s tým istým učiteľom, v reálnom čase a na mieste triedy/záujmového krúžku, možnosť domáceho vzdelávania (zapojenie rodičov) alebo kontrola zo strany SPCc
 • Celé rozhranie je prispôsobené pre hlasové čítačky.
 • Texty zohľadňujú nevidiacich používateľov. Okrem toho sú všetky dôležité informácie uvedené v textovej podobe, aby boli prístupné.
 • Štruktúra stránky je navrhnutá tak, aby sa v nej nevidiaci používateľ rýchlo zorientoval.
 • Hry sú navrhnuté tak, aby hlasový čítač nepretržite čítal písmená a slová na opis. Okrem toho si ich používateľ môže dať čítať opakovane.
 • V hrách sú zvuky, ktoré vám pomáhajú pri navigácii v hre.
 • Rozhranie pre nevidiacich obsahuje textovú nápovedu pre celú aplikáciu vrátane pokynov na jej používanie.
 • Celé rozhranie a texty sú dostatočne kontrastné pre používateľov so zrakovým postihnutím.
 • V nastavení je možnosť vybrať si veľkosť aj typ písma v hrách, aby slabozrakí používatelia ľahšie prečítali texty na odpis.
 • Organizovanie súťaží v písaní na klávesnici pre žiakov a študentov so zrakovým postihnutím

2. didaktická a metodická podpora pre učiteľov/asistentov

 • otvorené, neustále rozširované a aktualizované online portfólio obsahujúce informácie, metodické, didaktické a iné materiály pre výučbu týchto žiakov
 • online podporná platforma pre učiteľov = možnosť klásť otázky, konzultovať konkrétne problémy, zdieľať skúsenosti, inšpirovať sa príkladmi z praxe
 • osobné, telefonické a elektronické konzultácie
 • informácie o aktuálnych akreditovaných kurzoch pre učiteľov o uplatňovaní metódy Písanie hravou formou vo vyučovaní žiakov so zrakovým postihnutím alebo inými špeciálnymi vzdelávacími potrebami
 • Rozsiahla pomoc pre úplný začiatok učenia od špecialistu na prístupnosť Radka Pavlíčka

Najčastejšie kladené otázky

Je tento kurz pre mňa?

Písanie Hravo je webová aplikácia na písanie na klávesnici pre používateľov so zrakovým postihnutím. Kurz je určený pre vás, ak ste nevidiaci, slabozrakí alebo máte inú formu zrakového postihnutia.

V čom sa kurz líši od bežnej verzie Písania Hravo?

Prostredie kurzu bolo zjednodušené, zefektívnené a plne prístupné. Nevidiaci používatelia môžu kurz dokončiť pomocou hlasovej čítačky. Súčasťou je aj hlasová pomoc.

Všetky modifikácie boli testované na nevidiacich a slabozrakých žiakoch a dospelých.

Na študenta môže dohliadať viacero ľudí (vidieť jeho štatistiky)?

Áno, môže. Prístup k štatistikám je možné nastaviť pre asistenta, rodičov a ďalšie zainteresované strany.

Môže mať žiak prístup do svojho účtu zo školy aj z domova?

Áno, môže. Kdekoľvek s internetom a klávesnicou sa študent môže prihlásiť do svojho účtu..

Ako tento kurz vznikol?

Rastúci trend inklúzie ukazuje citeľnú absenciu kvalitnej výučby písania na klávesnici u žiakov s postihnutím zraku v bežných školách. Transkript online nadviazal vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Českého rozhlasu projektovú spoluprácu s firmou Písanie Hrave a spoločne adaptovali jeden z existujúcich online kurzov výučby písania všetkými desiatimi. Tím projektu tvoria odborníci pre oblasť profesionálneho písania na klávesnici, výučby a profesijného rozvoja nevidiacich rýchlopisárov.

Cieľom tejto implementácie je poskytnúť ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím prístup k online kurzu Písanie hravo. Hlavným výstupom tohto projektu je riešenie tejto aplikácie, ktoré je prístupné špecifickým potrebám tejto skupiny používateľov, vrátane metodickej podpory a didaktickej podpory pre učiteľov a asistentov.

Cenník

Ceny sú vrátane DPH. Učiteľ a asistent pre nevidiacich majú vždy bezplatnú licenciu.

1) Individuálna licencia prostredníctvom inštitúcie/školy

pre jedného alebo viacerých žiakov so zrakovým postihnutím
200 € 100 € na žiaka za rok
50% zľava v tomto školskom roku
Toto povolenie možno získať aj na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne (PPP) alebo špeciálno-pedagogického centra (SPC).

2) Školská multilicencia

pre žiaka so zrakovým postihnutím v bežnej triede
80 € 40 € na žiaka za rok
50% zľava v tomto školskom roku
Ak zaobstaráte štandardnú licenciu Písanie Hravo pre triedu, môžete dokúpiť licenciu pre žiaka so zrakovým postihnutím za zvýhodnenú cenu 40 eur (namiesto 100 eur uvedených vyššie).
Ak máte viac študentov so zrakovým postihnutím, kontaktujte nás.

3) Multilicencia pre špeciálnu školu

490 € 245 € pre celú školu za rok
50% zľava v tomto školskom roku
Táto zvýhodnená licencia je určená pre školy, ktoré sa zameriavajú na výučbu študentov so zrakovým a iným postihnutím.

4) Samostatná licencia pre jednotlivcov

pre jednotlivca, ktorý nie je súčasťou žiadnej inštitúcie/školy
39 € pre jednotlivcov na 6 mesiacov
Táto osobná licencia je určená pre tých, ktorí chcú absolvovať kurz samostatne (nie sú súčasťou žiadnej inštitúcie/školy).

Tip na financovanie

Písanie Hravo pre nevidiacich a slabozrakých môžete objednať ako kompenzačnú pomôcku pre jednotlivých žiakov na základe odporúčania školského poradenského zariadenia (PPP, SPC) od 2. stupňa podporných opatrení. A to ako výukový, kompenzačný či na rozvoj funkcie zameraný softvér.

Radek Pavlíček
Online kurz Písanie Hravo pre nevidiacich a slabozrakých je ideálnym príkladom didaktického nástroja, ktorý bol vytvorený s ohľadom na skutočné potreby zrakovo postihnutých používateľov, aby bol čo najprístupnejší a najpoužiteľnejší.
Radek Pavlíček, certifikovaný špecialista na prístupnosť webu, Poslepu.cz

Kontaktujte nás

Napíšte nám na e-mailovú adresu nevidomi@psanihrave.cz, pre koľko používateľov chcete používať Písanie Hravo. Čoskoro sa vám ozveme a spoločne vyriešime objednávku.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať aj telefonicky na +420 603 417 345.

Helena Veselá

+420 603 417 345

nevidomi@psanihrave.cz

(napíšte číslo)