Čo o adaptovanej verzii hovoria naši používatelia

Martina Jelenová
Martina Jelenová
Kurz Písanie Hravo v adaptovanej verzii je pre môjho syna s PAS, ADHD a dysgrafiou uľahčením jeho písacích poťaží. Ručné písanie je pre neho vždy utrpením ( nesústredenosť, únava, nečitateľnosť,..), ale tento kurz mu umožňuje efektívnejšie a ľahšie sa vyjadrovať pomocou klávesnice.

Adaptovaná verzia kurzu je ideálne prispôsobená jeho potrebám, čo vedie k výraznému zlepšeniu v písaní a spokojnosti . Zlepšila sa koncentrácia a znížila únava. Teraz usilovne trénuje, aby mohol svoju maturitnú prácu písať na počítači, čo mu značne pomôže.

Tento kurz odporúčam všetkým s podobnými vzdelávacími potrebami – je to skutočná zmena k lepšiemu, ktorá výrazne uľahčuje nielen štúdium, ale aj prácu s elektronikou ako takú a okrem iného zvyšuje samostatnosť.
Mgr. Jana Blabolová
Mgr. Jana Blabolová
Písanie Hravo som využila so svojim žiakom, ktorý mal problémy písať texty rúk (vzhľadom na jeho špecifickú poruchu učenia).

Program sa žiakovi veľmi páčil a cvičenie mu pomáhalo túto schopnosť zvládnuť. Ja som ocenila, že žiak pri písaní cvičí svoju pozornosť tým, že sa sústredí na písmenká.
Radek Pavlíček
Radek Pavlíček
certifikovaný špecialista na prístupnosť webu, Poslepu.cz
Online kurz Písanie Hravo pre nevidiacich a slabozrakých je ideálnym príkladom didaktickej pomôcky, ktorá bola vytvorená s ohľadom na skutočné potreby užívateľov so zrakovým postihnutím, a je tak pre nich v maximálne možnej miere prístupná a použiteľná.
Bc. Bohuslava Heinrichová
Bc. Bohuslava Heinrichová
ZŠ a SŠ Aš
Sme škola, ktorá vzdeláva prevažne žiakov s ľahkým až stredným mentálnym handicapom a hoci vieme, že sa žiaci nenaučia písať všetkými desiatimi perfektne, zaobstarali sme im kurz Písania Hravo.

Kurz predčil všetky očakávania. Otvára žiakom priestor na cvičenie koordinácia oko-ruka, dáva im spätnú väzbu, žiaci s ním zažívajú úspech a precvičujú si znalosti písmen na klávesnici.

Celkovo kurz žiakom ponúka množstvo výhod, z ktorých žiaci ťažia. Žiakov navyše kurz veľmi baví. Preto ďakujeme a prajeme veľa spokojných užívateľov.
Ing. Oldřich Široký
Ing. Oldřich Široký
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5, učiteľ špeciálnej školy
Na našej škole používame program Písanie Hravo v adaptovanej verzii, ktorá je vhodná pre žiakov so zrakovým postihnutím. Po základnom nastavení odčítača je žiak schopný s aplikáciou pracovať úplne samostatne, tj aj bez priamej podpory vyučujúceho, čo je vhodné najmä pre domácu prípravu.

Ide o celkom zábavnú formu učenia písanie na klávesnici, ktorá je motivačná . Výhodou je, že žiak sa k precvičovaniu dostane odkiaľkoľvek (pri pripojení k internetu).

Pre vyučujúcich je užívateľsky jednoduchý , vďaka programu máte k dispozícii cenné prehľady o čase, ktorý žiak trávi pri danom cvičení; ktoré klávesy sú pre žiaka problémové av neposlednom rade kompletný prehľad o žiakovom progrese.

Veľmi si vážim celého tímu, ktorý sa o tento program stará, pretože na programe stále pracujú a snažia sa ho inovovať.
Martina Jelenová
Martina Jelenová
Kurz Písanie Hravo v adaptovanej verzii je pre môjho syna s PAS, ADHD a dysgrafiou uľahčením jeho písacích poťaží. Ručné písanie je pre neho vždy utrpením ( nesústredenosť, únava, nečitateľnosť,..), ale tento kurz mu umožňuje efektívnejšie a ľahšie sa vyjadrovať pomocou klávesnice.

Adaptovaná verzia kurzu je ideálne prispôsobená jeho potrebám, čo vedie k výraznému zlepšeniu v písaní a spokojnosti . Zlepšila sa koncentrácia a znížila únava. Teraz usilovne trénuje, aby mohol svoju maturitnú prácu písať na počítači, čo mu značne pomôže.

Tento kurz odporúčam všetkým s podobnými vzdelávacími potrebami – je to skutočná zmena k lepšiemu, ktorá výrazne uľahčuje nielen štúdium, ale aj prácu s elektronikou ako takú a okrem iného zvyšuje samostatnosť.
Bc. Bohuslava Heinrichová
Bc. Bohuslava Heinrichová
ZŠ a SŠ Aš
Sme škola, ktorá vzdeláva prevažne žiakov s ľahkým až stredným mentálnym handicapom a hoci vieme, že sa žiaci nenaučia písať všetkými desiatimi perfektne, zaobstarali sme im kurz Písania Hravo.

Kurz predčil všetky očakávania. Otvára žiakom priestor na cvičenie koordinácia oko-ruka, dáva im spätnú väzbu, žiaci s ním zažívajú úspech a precvičujú si znalosti písmen na klávesnici.

Celkovo kurz žiakom ponúka množstvo výhod, z ktorých žiaci ťažia. Žiakov navyše kurz veľmi baví. Preto ďakujeme a prajeme veľa spokojných užívateľov.
Ing. Oldřich Široký
Ing. Oldřich Široký
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5, učiteľ špeciálnej školy
Na našej škole používame program Písanie Hravo v adaptovanej verzii, ktorá je vhodná pre žiakov so zrakovým postihnutím. Po základnom nastavení odčítača je žiak schopný s aplikáciou pracovať úplne samostatne, tj aj bez priamej podpory vyučujúceho, čo je vhodné najmä pre domácu prípravu.

Ide o celkom zábavnú formu učenia písanie na klávesnici, ktorá je motivačná . Výhodou je, že žiak sa k precvičovaniu dostane odkiaľkoľvek (pri pripojení k internetu).

Pre vyučujúcich je užívateľsky jednoduchý , vďaka programu máte k dispozícii cenné prehľady o čase, ktorý žiak trávi pri danom cvičení; ktoré klávesy sú pre žiaka problémové av neposlednom rade kompletný prehľad o žiakovom progrese.

Veľmi si vážim celého tímu, ktorý sa o tento program stará, pretože na programe stále pracujú a snažia sa ho inovovať.
Mgr. Jana Blabolová
Mgr. Jana Blabolová
Písanie Hravo som využila so svojim žiakom, ktorý mal problémy písať texty rúk (vzhľadom na jeho špecifickú poruchu učenia).

Program sa žiakovi veľmi páčil a cvičenie mu pomáhalo túto schopnosť zvládnuť. Ja som ocenila, že žiak pri písaní cvičí svoju pozornosť tým, že sa sústredí na písmenká.
Radek Pavlíček
Radek Pavlíček
certifikovaný špecialista na prístupnosť webu, Poslepu.cz
Online kurz Písanie Hravo pre nevidiacich a slabozrakých je ideálnym príkladom didaktickej pomôcky, ktorá bola vytvorená s ohľadom na skutočné potreby užívateľov so zrakovým postihnutím, a je tak pre nich v maximálne možnej miere prístupná a použiteľná.
Vyskúšajte si to práve teraz
Vytvoriť si účet zadarmo