Súťaže Písanie Hravo – ako na ne?

od | 31. 01. 2024

Súťaže Písanie Hravo vám prinášajú možnosť spestrenia výučby písania na klávesnici. Sú tiež ideálnym nástrojom na zvýšenie motivácie a slúžia aj ako nástroj na hodnotenie dosiahnutých zručností v písaní.

Výhodou je, že súťažiť medzi sebou môže ktokoľvek, či už má alebo nemá používateľský účet na Písanie Hravo.
Súťažiť môžu žiaci tej istej triedy, žiaci v rámci jednej školy, viaceré školy medzi sebou, ale rovnako aj zamestnanci toho istého oddelenia, tej istej firmy, jednotlivci.

V našich súťažiach sa súťaží sa v štandardnom odpisovaní textov na klávesnici.

Pre zjednodušenie používame v tomto článku školskú terminológiu (žiak, učiteľ, trieda), ale súťaže fungujú analogicky aj v prípade firiem.

Vytvorenie súťaže Písanie Hravo

 • v administrácii školy vyberte v hornom menu položku „Súťaže“
 • zobrazí sa zoznam všetkých súťaží – prebiehajúce, naplánované, ukončené
 • kliknite na možnosť „Vytvoriť súťaž“.
 • zobrazí sa vám formulár na vytvorenie súťaže, v ktorom vyplníte nasledujúce informácie:
  • Názov súťaže
  • Popis súťaže
  • Dátum a čas začiatku/ukončenia súťaže – máte dve možnosti, môžete súťaž začať/ukončiť ručne alebo môžete nastaviť začiatok/koniec súťaže na budúci čas alebo kombináciu automatického a ručného začiatku alebo konca.
  • Hodnotiace kritérium – Určuje hlavné kritérium hodnotenia, podľa ktorého sa vo výsledkoch súťaže zoradia výkony súťažiacich. K dispozícii sú dve možnosti:
   • čistá rýchlosť, ktorá vyjadruje počet čistých úderov za 1 minútu. Výpočet = (hrubé údery – 10x počet chýb)/čas opisu,
   • percento chýb. Toto kritérium pripisuje ústredný význam presnosti zápisu. Pri hodnotení výsledkov súťaže uprednostňuje nižšiu chybovosť pred rýchlosťou písania.
  • Účastníci uvidia výsledky – V niektorých bodoch je vhodné, aby súťažiaci videli výsledky ostatných účastníkov, ale v niektorých bodoch nie. Preto sa môžete rozhodnúť, či súťažiaci uvidí výsledky všetkých súťažiacich, alebo len svoje vlastné.
  • Počet pokusov – Koľkokrát bude môcť súťažiaci opakovať súťaž. Na výber máte neobmedzený počet pokusov, 1 pokus, ďalej 2 pokusy, 3 pokusy, 5 pokusov alebo 10 pokusov. Vo výsledkoch súťaže sa zobrazí najlepší z vykonaných pokusov.
  • Dĺžka hry (opisu) – Určuje, ako dlho bude trvať pokus súťažiaceho. Sú tu viaceré možnosti: kým sa neodpíše celý text, alebo konkrétny časový rozsah od 1 do 10 minút. Ak sa následne rozhodnete kopírovať vlastný text, text sa automaticky predĺži v opakovaní textu tak, aby zodpovedal nastavenému času kopírovania.
  • Text pre opisovanie – môžete zadať náhodný text pre opis pre všetkých súťažiacich v rovnakej dĺžke 30 slov, ktorý vygeneruje aplikácia, alebo môžete nastaviť vlastný text. Ak si vyberiete vlastný text, zobrazí sa okno, do ktorého môžete napísať (skopírovať) svoj text.
  • Povolené klávesy – tu určíte, ktoré klávesy/písmená sa budú zobrazovať v náhodne vygenerovanom texte. Ponuka zodpovedá každej úrovni v kurze – to dfjk, to asl, to ei, …, all. Ak zadáte povolené klávesy, text sa vygeneruje nanovo.
   • Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali vlastný text na opis, možnosť určiť povolené klávesy sa logicky stáva nedostupnou.
 • Potvrďte „Vytvoriť súťaž“
 • Zobrazí sa stránka súťaže

Začatie a ukončenie súťaže

 • Ak ste vybrali dátum a čas začatia súťaže Písanie Hravo v budúcnosti, vedľa názvu súťaže sa začne odpočítavať čas do jej začatia. Súťaž sa teraz nachádza na karte „Naplánované súťaže“. Po začatí súťaže sa súťaž presunie do časti „Prebiehajúce súťaže“. Zároveň sa začne odpočítavať čas do konca súťaže v prípade, ak ste naplánovali aj jej automatické ukončenie. Po uplynutí času súťaže sa vedľa názvu súťaže zobrazí informácia „Súťaž je už ukončená“.
  • V prípade možnosti manuálneho spustenia/ukončenia sa čas spustenia ani čas ukončenia neodpočítava.
 • Ak ste si vybrali manuálne spustenie a ukončenie súťaže, na stránke súťaže sa vám ponúkne možnosť „spustiť súťaž“ a „ukončiť súťaž“. Pred ručným spustením súťaže sa nachádza na karte „Naplánované súťaže“. Po spustení sa súťaž presunie do časti „Prebiehajúce súťaže“.

Ukončenú súťaž môžete kedykoľvek znovu spustiť a pokračovať tam, kde ste skončili.

Úprava súťaže Písanie Hravo

Všetky parametre súťaže môžete upraviť výberom položky „Upraviť súťaž“ na stránke súťaže. Kliknutím na túto možnosť sa vrátite do pôvodného okna na vytvorenie súťaže.

Pozvanie/pripojenie hráčov do súťaže

Na stránke súťaže Písanie Hravo sú tri možnosti, ktoré môžete použiť na pozvanie hráčov do súťaže.

1. možnosť – pozývacím odkazom
Skopírujete vygenerovaný odkaz a pošlete ho hráčom e-mailovou správou alebo iným komunikačným kanálom.

Hráč tento odkaz vloží do internetového vyhľadávača a zobrazí sa mu stránka pro vstup do súťaže.

2. možnosť – kódom súťaže
Hráči zadajú do internetového vyhľadávača túto stránku: https://www.pisaniehravo.sk/sutaze/vstup a potvrdia ju Enterom . Zobrazí sa im stránka na vstup do súťaže, kde zadajú vygenerovaný súťažný kód (kombinácia písmen a číslic napísaná červenou farbou v učiteľskej administrácii) a potvrdia „Nájsť súťaž“. Následne sa zobrazí stránka na zadanie súťaže.

3. možnosť – výber žiaka zo zoznamu
Zo zoznamu žiakov vyberte tých, ktorí uvidia organizovanú súťaž vo svojom osobnom používateľskom účte. Žiak nájde súťaž v hornom menu svojho herného prostredia v záložke „Súťaže“.

Vstup do súťaže Písanie Hravo

Hráč sa do súťaže prihlási buď vpísaním svojho mena, ak nemá účet na Písanie Hravo, alebo prihlásením sa do svojho užívateľského účtu.
Ak zadá len svoje meno alebo prezývku, objaví sa priamo v prostredí súťaže po potvrdení „Vstup do súťaže“.
V prípade, že sa hráč rozhodol prihlásiť do svojho používateľského účtu, po kliknutí na „Vstúpiť do súťaže“ sa najprv dostane do svojho osobného prostredia kurzu. Danú súťaž nájde v záložke „Súťaže“ v hornom menu, v záložke podľa charakteru súťaže – triedna alebo verejná.

Po kliknutí na názov súťaže sa ocitne v prostredí súťaže.

Ako súťažiť

V prostredí súťaže si hráč môže vybrať, či chce najprv absolvovať zahrievacie kolo, ktoré sa nezapočítava do výsledkov súťaže v žiadnom parametri (čas, rýchlosť, presnosť, počet pokusov), alebo či chce okamžite prejsť do súťaže so zaznamenávaním štatistík. Jedna hra zahrievacieho kola trvá 1 minútu. Hráč môže opakovať zahrievacie kolo v ľubovoľnom počte.

Pred súťažou sa hráčovi zobrazia informácie o podmienkach súťaže stanovených pri jej vytvorení.

Hráč spustí zahrievacie kolo a súťaž stlačením medzerníka.

Výsledky v učiteľskej administrácii

Učiteľ si môže pozrieť aktuálne a konečné výsledky súťaže v administrácii učiteľa potvrdením možnosti „Prejsť na výsledky“ na stránke konkrétnej súťaže (horné menu – Súťaže – názov súťaže). Poradie hráčov je zoradené podľa kritérií hodnotenia, ktoré bolo zvolené pri vytvorení súťaže.

Po úspešnom ukončení súťaže Písanie Hravo a vyhodnotení výsledkov nezostáva nič iné, než hráčov za ich snahu a usilovnosť odmeniť motivačnou pochvalou, príslušnou známkou alebo možno aj nejakou vecnou cenou. 🙂

Mohlo by vás zaujímať

Ako v Písanie Hravo usporiadať súťaž

Ako v Písanie Hravo usporiadať súťaž

Teraz môžete nechať žiakov alebo zamestnancov súťažiť medzi sebou. Súťaží sa v štandardnom odpise textu. Ukážeme si, ako súťaž usporiadať a nastaviť tak, aby presne zodpovedala tomu, čo potrebujete. V tomto článku pre jednoduchosť používame školskú terminológiu (žiak,...

Ako sa píše hviezdička * ? Článok s precvičením!

Ako sa píše hviezdička * ? Článok s precvičením!

Znak hviezdička alebo aj asterisk je na klávesnici obľúbený vtedy, ak niekomu cez chat posielate pusu alebo pokiaľ v texte chcete dodať nejaké informácie pod čiaru. Hviezdička sa dá napísať veľmi jednoducho, ak máte numerickú klávesnicu, kde je pre ňu vyhradené...