Spätná väzba od víťazov Majstrovstiev: Význam písania všetkými desiatimi rukami a kurz Písanie Hravo

od | 31. 05. 2024

Na jar tohto roku sme v Písanie Hravo odštartovali ďalšiu kapitolu našej histórie – zorganizovali sme Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimiA hoci sa prvý ročník uskutočnil iba na českých školách, radi by sme sa s vami podelili o dojmy a referencie našich víťazov a ich učiteľky zo školy Gymnázium Mikuláša Koperníka, Bílovec. Veríme, že ich cenné poznatky obohatia i vašu výučbu.

Referencia Matěja Klepáčka, absolútneho víťaza prvého šampionátu prvých Majstrovstiev v písaní všetkými desiatimi

„Zručnosť písať všetkými desiatimi sa veľmi zíde. Pri práci na počítači ma nič nespomaľuje a nebráni mi v efektívnej práci,“ hovorí Matěj Klepáček, ktorý na našich Majstrovstvách dosiahol úctyhodný výsledok –  čistú rýchlosť 514 úderov za minútu.

Matěj sa naučil písať na klávesnici už v ranom veku, inšpirovaný svojou mamou a jej láskou k počítačom, pričom tréning písania využíval ako príležitosť tráviť čas na počítači. Dnes oceňuje, ako rýchlosť a plynulosť, ktorú mu táto zručnosť poskytuje, zvyšujú jeho produktivitu a vzbudzujú obdiv.

„Písanie na klávesnici je rýchle, plynulé a zároveň to dosť ľudí obdivuje.“

Od prvého stupňa na ZŠ, kde sa Matěj po prvýkrát zoznámil s písaním všetkými desiatimi, sa jeho zručnosti neustále zlepšovali.

„Od 3. do 7. ročníka sme mali písanie ako predmet v škole. Odvtedy používam počítač takmer denne, aby som si udržiaval svoje zručnosti v písaní.“

Kurz Písanie Hravo, hoci ho Matěj na svojej ceste písania začal používať neskôr, mu ponúkol niekoľko účinných nástrojov na zlepšenie jeho schopností. Matějovi sa páčili najmä zábavné cvičenia a hry na začiatku kurzu, ktoré sú prisôsobené začiatočníkom.

Matej zdôrazňuje, že schopnosť písať všetkými desiatimi mu v živote prináša mnoho výhod, od školských prác až po každodenné používanie osobného počítača.

„Všetko je efektívnejšie a rýchlejšie, navyše ma to baví, takže prácu robím radšej,“ vysvetľuje.

Cesta k písaniu všetkými desiatimi nebola pre Matěja vždy jednoduchá. Ako sám opisuje, jeho začiatky boli plné plaču a nenávisti, keď ho matka do písania nútila. Čoskoro však pochopil, že písanie všetkými desiatimi je super a kľúčová zručnosť pre prácu na počítači.

„Potom som si uvedomil, že je to super a že písanie je dôležitá zručnosť na prácu na počítači.“

Matějov príbeh je dôkazom toho, že s odhodlaním a správnymi nástrojmi môže každý zvládnuť písanie všetkými desiatimi a využiť toto umenie na obohatenie svojej osobnej i profesionálnej životnej cesty.

 

Gymnázium Bílovec_1.místo_Klepáček Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimi

Matěj Klepáček a jeho Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimi

Referencia Nely Harvey, striebornej medailistky z Majstrovstiev v písaní všetkými desiatimi

„Písanie všetkými desiatimi je dôležité pre každého,“ hovorí Nela Harvey, ktorá túto zručnosť využíva každý deň v škole aj doma. „S vývojom techniky sú počítače čoraz bežnejšie, takže písanie všetkými desiatimi používam každý deň.“

Nela začala s písaním v 6. triede ZŠ a rýchlo si túto zručnosť obľúbila. „Samú od seba by mi asi nenapadlo sa to naučiť,“ priznáva. Odkedy ovláda písanie všetkými desiatimi, pozoruje výrazné zlepšenie vo svojej práci na klávesnici.

„Práca mi ide omnoho rýchlejšie, môžem ľahšie odpisovať text a píše sa mi oveľa pohodlnejšie.“

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ju písanie baví, je to, ako uľahčuje prácu s počítačom. Okrem toho: „Môžem pri počítači sedieť vzpriamene bez toho, aby som zakláňala hlavu,“ vysvetľuje Nela.

Na kurze Písanie Hravo ocenila najmä postupné pridávanie znakov a zábavný spôsob učenia. „Hry na opakovanie a učenie zábavnou formou sú najúčinnejšie na zlepšenie zručností v písaní.“

 

Vďaka schopnosti písať všetkými desiatimi Nela efektívne zvláda školské úlohy a osobné projekty. Prínos tejto zručnosti ilustruje situácia zo školskej hodiny zemepisu: „Mali sme napísať správu o vybranej krajine. Spolužiaci mi mohli text diktovať tak, že mi ho čítali, a ja som ho stíhala zapisovať. Bolo to rýchlejšie a efektívnejšie vďaka písaniu všetkými desiatimi.“

Ostatným, ktorí uvažujú o tom, že sa naučia písať na počítači pomocou kurzu Písanie Hravo, Nela odporúča:

„Funguje na princípe hry, čo mi pomohlo udržať si motiváciu. Od začiatku môžete vidieť svoju cestu a to, ako ste sa posunuli, takže bol to dobrý pocit vidieť, čo všetko som sa naučila.“

Vďaka pravidelnému cvičeniu a podpore kurzu Písanie Hravo si Nela udržiava a rozvíja svoje schopnosti, čo jej umožňuje efektívne a s radosťou plniť nielen školské úlohy, ale aj osobné projekty.

 

Gymnázium Bílovec_2.místo_Harvey Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimi

Nela Harvey počas Majstrovstiev v písaní všetkými desiatimi

Referencia Lukáša Bravanského, bronzového medailistu z Majstrovstiev v písaní všetkými desiatimi

Lukáš Bravanský oceňuje zručnosť písania všetkými desiatimi kvôli jej užitočnosti pri práci s počítačom. „Považujem ju za užitočnú vlastnosť, ktorá uľahčuje prácu na počítači,“ hovorí Lukáš. Túto zručnosť sa naučil v škole v rámci občianskej náuky a ďalej ju rozvíjal samoštúdiom.

 

Podľa Lukáša písanie všetkými desiatimi klávesmi výrazne urýchľuje akúkoľvek prácu na klávesnici, čo mu umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie písať eseje, e-maily a iné texty.

„Šetrí to čas pri práci na počítači a rýchlejšie si môžem zapísať svoje myšlienky,“ hovorí o svojej skúsenosti.

Kurz Písanie Hravo Lukáša najviac oslovil praktickými cvičeniami a hrami. „Všetky hry, ktoré sú súčasťou kurzu, niečo precvičujú a vytvárajú celkovo dobrý program. Avšak najlepšou časťou je odpisovanie daného textu,“ vysvetľuje Lukáš.

Lukášova schopnosť písať všetkými desiatimi sa osvedčila napríklad pri písaní esejí v angličtine, kde mu zostávajúci čas po napísaní textu umožnil skontrolovať a opraviť chyby v texte.

 

Lukáš zdôrazňuje prínos kurzu Písanie Hravo aj pre ostatných študentov:

„Dostupnosť, rýchlosť, jednoduchosť a otvorenosť.“

Na Lukášovej ceste k písaniu bola dôležitá podpora a motivácia jeho mamy, ktorá absolvovala kurz spolu s ním.

Vďaka kurzu Písanie Hravo sa Lukáš zlepšil v písaní na klávesnici natoľko, že na Majstrovstvách vynikol čistou rýchlosťou 370 úderov za minútu.

Gymnázium Bílovec_3.místo_Bravanský Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimi

Lukáš Bravanský Počas Majstrovstiev v písaní všetkými desiatimi

Referencia od učiteľky Gymnázia Mikuláša Koperníka, Bílovec, pani Ing. Šárka Klepáčková

„Písanie všetkými desiatimi je neoceniteľným pomocníkom pre život v dnešnej dobe, kedy sú počítače súčasťou práce takmer každého človeka,“ zdôrazňuje pani učiteľka. Túto zručnosť považuje za jednu z najlepších vecí, ktoré môže škola poskytnúť, a hoci sa žiaci spočiatku môžu sťažovať na náročnosť, časom ju ocenia.

„Všetci, ktorí sa túto zručnosť naučili, po čase, keď sa zídu na stretávkach po maturite, hovoria, že je to tá najlepšia vec, ktorú im škola dala. Aj keď sa kedysi pri výučbe trápili, teraz sú za to nesmierne radi,“ uzatvára učiteľka.

Pani Klepáčková vyzdvihuje prínos zručnosti písania všetkými desiatimi:

„Túto zručnosť by mala do RVP zakomponovať nie škola, ale priamo ministerstvo školstva, ale po tom sa neúspešne volá nielen niekoľko rokov, ale desaťročia. Takže je vecou školy, resp. vedenia, či nájde priestor na to, aby sa aspoň jednu hodinu týždenne žiaci tejto zručnosti venovali.“

Kurz Písanie Hravo, oceňovaný pani Klepáčkovou za rôznorodosť nácviku písania a motivujúce heslá, majú zakomponovaný do školského vzdelávacieho programu ako súčasť občianskej náuky v prime osemročného štúdia. „Žiaci, ktorí pochopili význam tejto zručnosti, dosiahli najvyššie hodnotenia v celoštátnej súťaži Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimi,“ poukazuje na úspechy žiakov, ktoré rada pripomína ako motiváciu pre ostatných žiakov.

 

Podľa skúseností pani Klepáčkovej kurz Písanie Hravo prináša študentom rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie domácich úloh, esejí a prezentácií. Žiaci nestrácajú čas hľadaním písmen na klávesnici a môžu sa sústrediť na svoje myšlienky a obsah svojich prác.

„Žiaci majú rýchlejšie dokončené domáce úlohy a nemusia pri spracovaní materiálov tráviť toľko času prepisovaním,“ vysvetľuje.

Podpora a študijné materiály kurzu sú podľa nej vynikajúce, s rýchlymi reakciami na akékoľvek požiadavky zo strany školy. „Čokoľvek, čo je potrebné doplniť, zmeniť alebo opraviť, je zo strany autorov/programátorov rýchlo zrealizované,“ dodáva s uznaním.

 

Na záver dodáva: „Som veľmi potešená výsledkami, ktoré naši žiaci dosiahli v Majstrovstvách v písaní. Je vidieť, že zručnosť, ktorú získali, ďalej rozvíjajú a ich rýchlosť sa zvyšuje. Žiaci, ktorí pochopili, že priebežný tréning ich dovedie k úspešnému koncu, kurz hodnotia pozitívne.“

 

Podobne aj väčšina rodičov podporuje túto zručnosť ako kľúčovú pre život svojich detí a podporuje ich počas tréningu.

 

Šárka Klepáčková Majstrovstvá v písaní všetkými desiatimi

Ing. Šárka Klepáčková

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Cviky k počítaču #2: cviky na hrudnú chrbticu

Cviky k počítaču #2: cviky na hrudnú chrbticu

Dlhodobé sedenie pri počítači nie je pre naše telo žiadna výhra. Hrbíme sa, ohýbame sa smerom ku klávesnici a prekrižujeme nohy. Hľadáme totiž polohu, v ktorej sa nám bude dobre pracovať. A práve preto je nutné sa aspoň z času na čas poriadne pretiahnuť. V minulom...

Klávesy: Ctrl a Alt

Klávesy: Ctrl a Alt

Ovládacie klávesy Ctrl a Alt dokážu neuveriteľne zjednodušiť život. Poďte sa pozrieť na to, aký je správny prstoklad a čo všetko tieto klávesy vedia. Ctrl alebo Control Ctrl patrí medzi ovládacie klávesy. Znamená to, že sám o sebe len veľmi zriedka vykoná nejakú...

Súťaže Písanie Hravo – ako na ne?

Súťaže Písanie Hravo – ako na ne?

Súťaže Písanie Hravo vám prinášajú možnosť spestrenia výučby písania na klávesnici. Sú tiež ideálnym nástrojom na zvýšenie motivácie a slúžia aj ako nástroj na hodnotenie dosiahnutých zručností v písaní. Výhodou je, že súťažiť medzi sebou môže ktokoľvek, či už má...