Čím skôr sa s písaním začne, tým lepšie.

Preto mnohí učitelia ZŠ, SŠ aj krúžkov zapájajú Písanie Hravo do svojich hodín.
Pozrite sa ako.

„Písanie Hravo sa u nás uchytilo viac, než som čakal.“

SŠ KNÍH, Brno
SŠ KNÍH, Brno
2 triedy po 15 žiakoch, 1 trieda diaľkového štúdia
Roman Svánovský
Roman Svánovský
učiteľ odborných predmetov a matematiky, SŠ KNIH, Brno
Písanie Hravo u nás vstúpilo do výučby už v čase, keď sme používali iný program. Spočiatku slúžilo len ako dobrovoľná záležitosť, ktorá poskytovala možnosť získania certifikátu, ale chytilo sa viac, než som čakal. V tomto školskom roku prvý ročník pracuje v písanie Hravo povinne. Väčšina prvákov usilovne trénuje, pretože chce tiež získať certifikát ako ich spolužiaci v minulom roku.
Žiaci trénujú predovšetkým vo vyučovaní. Akonáhle natrénujú určitý úsek, opisujú text na známky. Sú hodnoceni ako za rýchlosť, tak aj za presnosť. Už som zaznamenal aj prípad, keď jedna zo žiačok úspešne ukončila Písanie Hravo certifikátom získaným doma.
Každému žiakovi vyhovuje iný typ hier. Niekto rád opisuje obyčajný text, iný radšej strieľa písmenká alebo chytá rybičky. Obľúbenosť jednotlivých hier u žiakov je zriedkavo vyrovnaná.
Celkovo žiakom príde program veľmi zábavný. Páči sa mi, ako to niektorí z nich berú vážne a rozčuľujú sa, keď sa im o fúz nepovedie dostať sa do ďalšieho kola. Herná rozšírenie po konci základného kurzu je navyše veľmi inovatívne a hravé. Už vidím našich žiakov, až sa dostanú do fázy s certifikátom, ako budú súťažiť o to, kto opíše čo najviac slov s minimálnou stratou na životoch, ako budú trénovať a trumfovať sa.

Video z výučby v Písanie Hravo, ktoré vytvorili žiaci SŠ KNÍH pod vedením R. Svánovského:

„Žiaci sa učia praktickú zručnosť pre skutočný život.“

ZŠ Lichnov - <a href='http://www.zslichnov.cz/' target='_blank'> zslichnov.cz </a>
ZŠ Lichnov - zslichnov.cz
2 triedy v 9. ročníku
Mgr. Olga Síbrtová
Mgr. Olga Síbrtová
riaditeľka školy, ZŠ Lichnov
Písanie Hravo používame s našimi deviatakov v administratíve už tretí rok. Je fajn, keď sa žiaci naučia správnu techniku písania už na základnej škole, pretože túto zručnosť vo svojom živote - či už pri ďalšom štúdiu, alebo vo všemožných profesiách - stopercentne využijú. Navyše program deti baví, mapujú si svoje vlastné pokroky alebo môžu súťažiť medzi sebou. Vďaka zakúpenie školské licencie môžu precvičovať nielen v hodinách, ale aj doma. Počas roka sa naučí písať všetkými desiatimi všetci žiaci a na záver spolu s vysvedčením obdržia certifikát o jeho zvládnutie, vrátane údaje, aké rýchlosti písania dosiahli. Ako učiteľka oceňujem tiež dostatočnú metodickú oporu, ktorú mi program poskytuje.

„Mojich žiakov písanie bavilo a rýchlo sa to naučili.“

ZŠ Soběslav
ZŠ Soběslav
voliteľný krúžok, 15 žiakov
Mgr. Veronika Ťoupalová
Mgr. Veronika Ťoupalová
učiteľka češtiny, ZŠ Soběslav
Pre program Písanie Hravo som sa rozhodla, pretože som mala opäť otvoriť voliteľný predmet, kde sa deti mali naučiť písať na počítači. Po preskúmaní možností, ako túto zručnosť deti naučiť, sa mi najviac páčil tento program, ktorý je veľmi dobre a zábavne spracovaný. Všetky deti písanie na počítači touto formou veľmi bavilo a postupne sa techniku ​​písania všetkými desiatimi prstami rýchlo naučili. Písanie Hravo by som odporučila všetkým, ktorí chcú, aby sa žiaci naučili niečo užitočného nenásilnou a zábavnou formou.

„Žiaci sa snažia získať plný počet hviezd.“

MESIT stredná škola, o.p.s, Uherské Hradiště
MESIT stredná škola, o.p.s, Uherské Hradiště
1 trieda v rámci predmetu písomná elektronická komunikácia
Jindřich Zdráhal
Jindřich Zdráhal
učiteľ informatiky, MESIT střední škola, o.p.s, Uherské Hradiště
Vedieť písať všetkými desiatimi je super, ale naučiť sa to je otrava. Písanie Hravo z toho robí zábavu. Je to vlastne príbeh, ktorý spája krátke minihry. Ešte sa mi nestalo, že by toľko žiakov opakovalo " cvičenie", aby ho malo na plný počet bodov, pardon, hviezd! A možnosť vzájomného porovnávania je úžasný nápad.

„Kedykoľvek som zavolal, vždy sa mi dostalo rýchle pomoci.“

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Gymnázium, 150 vyučovaných žiakov
Mgr. Jan Košárek
Mgr. Jan Košárek
riaditeľ školy, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Program Písanie Hravo našla v čase prerušenia riadnej výučby jedná naše študentka a poslala mi na neho odkaz. Ešte ten deň som si program prezrel a zaregistroval školu. Myslel som si, že bude snáď užitočný pre pár študentov a pomôže ním pri on-line výučbe. Počas dvoch dní sa prihlásilo do programu viac ako sto študentov a s nástrojom sú všetci veľmi spokojní. Na Písanie Hravo máme od všetkých kladné reakcie. Keď sme potrebovali poradiť alebo rozšíriť licenciu, správcovi programu reagovali ihneď. Ďakujem za výborný vzdelávací program a skvelú spoluprácu.

„Všetky moje pripomienky boli rýchlo vybavené.“

ZŠ Mohylová - <a href='https://www.zsmohylova.cz/' target='_blank'> zsmohylova.cz </a>
ZŠ Mohylová - zsmohylova.cz
Vladimír Cvajniga
Vladimír Cvajniga
učiteľ informatiky
Na našej škole učíme v Písanie Hravo v období prísnych epidemiologických opatrení, kedy výučba prebieha dištančné formou. Výučby sa zúčastňujú žiaci 4. ročníkov, ktorí s výučbou IT práve v tomto ročníku na našej škole začínajú. Chcem poďakovať aj za veľmi rýchlu reakciu na požiadavky k ďalším drobným úpravám vo webovom rozhraní Písanie Hravo. Na základe našej požiadavky bol systém rozšírený o možnosť hromadného vytvorenia účtov pomocou menného zoznamu žiakov. Veľmi si toho cením.

Školy, ktoré nás tiež využívajú

Mgr. Jana Dlabolová
Mgr. Jana Dlabolová
špeciálna pedagogička, ZŠ Navis
Písanie Hravo som využila so svojim žiakom, ktorý mal problém písať texty tradične rukami (vzhľadom k jeho špecifickej poruche v učení). Program sa mu veľmi páčil a cvičenie mu pomáhalo túto zručnosť zvládnuť. Ja som ocenila, že pri písaní cvičí svojou pozornosť tým, že sa sústredí na písmenká (pri strieľaní písmeniek) a orientáciu v priestore.

Vyskúšajte si výučbu tiež.

Začnite tým, že si počas minúty nezáväzne vytvoríte svoj účet.