Skúsenosť ZŠ Polná s adaptovaným kurzom Písanie Hravo: inkluzívny prístup priniesol pozitívne zmeny

od | 16. 01. 2024

Na Základnej škole Polná sa odohral príbeh, ktorý ukazuje, ako môžu mať inkluzívny prístup a malé zmeny vo vyučovacích metódach významný vplyv na rozvoj vzdelávacieho prostredia, ktoré podporuje a obohacuje učenie všetkých žiakov.

Tento príbeh sa začína počiatočným rozhodnutím školy zakúpiť štandardnú licenciu kurzu Písanie Hravo pre všetkých žiakov. Postupne sa však vyvinul do prispôsobenia výučby pre tých, ktorí potrebujú špeciálny prístup.

ZŠ Polná, Poděbradova 79, Polná

riaditeľ pán Mgr. Zbyněk Wasserbauer, MBA

Základná škola Polná

Výzva vo výučbe

Pani učiteľka Mgr. Ivana Havlíčková stála pred výzvou, ako efektívne vyučovať písanie na klávesnici v triede, kde sa potreby žiakov výrazne líšili. Medzi jej žiakmi boli takí, ktorí sa učia rýchlo a ľahko. Ale bol tu aj žiak s poruchou autistického spektra a žiak s ľahkou mentálnou retardáciou, pre ktorých bola štandardná verzia kurzu náročnejšia.

Inkluzívny prístup vďaka adaptovanej verzii

Riaditeľ školy, pán Zbyněk Wasserbauer, sa rozhodol investovať do adaptovanej verzie kurzu pre tých žiakov, pre ktorých štandardná verzia nebola ideálna. Títo žiaci potrebovali adaptovanú podobu prispôsobenú pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Jeho krok bol motivovaný snahou poskytnúť všetkým žiakom rovnaké možnosti vzdelávania. Adaptovaná verzia kurzu ponúkla flexibilnejší prístup, ktorý umožňoval žiakom s rôznymi potrebami učiť sa efektívnejšie.

Pozitívne dopady

Adaptovaná verzia kurzu Písanie Hravo priniesla niekoľko hlavných výhod:

  • Flexibilita: umožnila žiakom so špeciálnymi potrebami postupovať vlastným tempom.
  • Zapojenie: všetci žiaci vrátane žiakov so špeciálnymi potrebami sa cítili viac zapojení do vyučovania, čo malo pozitívny vplyv na ich motiváciu a sebavedomie.
  • Individuálny prístup: kurz umožnil pani Havlíčkovej prispôsobiť hodiny potrebám každého jednotlivého ži
  • aka, čo bolo kľúčové pre tých, ktorí sa v štandardnej verzii necítili komfortne.
inkluzivita

Výsledky inkluzívneho prístupu

Zavedenie adaptovanej verzie kurzu Písanie Hravo na ZŠ Polná prinieslo okamžité pozitívne zmeny. Dvaja žiaci so zdravotným postihnutím, ktorí sa v pôvodnej verzii kurzu stretávali s ťažkosťami, začali po zmene okamžite vykazovať viditeľné pokroky.

Prvý z nich, ktorý mal po prvej chybe problémy so sústredením, teraz, mesiac po zmene, vykazuje zlepšenie v zapojení sa do vyučovania, hoci stále čelí výzvam. Druhý žiak sa predtým strácal v základných úrovniach, čiastočne kvôli koordinácii prstov. Teraz vďaka adaptovanému prístupu začal robiť pokroky a aktívnejšie sa zapája do aktivít na hodine.

Tento pokrok podporil rozvoj ich učenia a prispel k väčšiemu pocitu spolupatričnosti a sebadôvery v rámci triedy.

Písanie Hravo pre postihnutých


Príbeh ZŠ Polná je príkladom toho, ako môžu mať malé zmeny vo vyučovacích metódach významný vplyv na posilnenie individuálnych schopností a sebavedomia žiakov, čo vedie k bohatšiemu a priaznivejšiemu vzdelávaciemu prostrediu pre všetkých.

Mohlo by vás zaujímať

Ako efektívne pracovať? Skúste pomodoro!

Ako efektívne pracovať? Skúste pomodoro!

Techník na zefektívnenie práce je neúrekom. Efektivita je zaklínacím slovom dnešnej doby. Možno preto, že okolo nás je tak veľa rušivých vplyvov, ktoré nás rozptyľujú. Ako s tým skoncovať? Vyskúšajte techniku pomodoro. Zaslúžite si prestávky Zdá sa vám, že by som mala...

Klávesy: Ctrl a Alt

Klávesy: Ctrl a Alt

Ovládacie klávesy Ctrl a Alt dokážu neuveriteľne zjednodušiť život. Poďte sa pozrieť na to, aký je správny prstoklad a čo všetko tieto klávesy vedia. Ctrl alebo Control Ctrl patrí medzi ovládacie klávesy. Znamená to, že sám o sebe len veľmi zriedka vykoná nejakú...