Rodinný príbeh o vyučovaní písania: Prelomenie bariér medzi zábavou a učením

od | 03. 11. 2023

Autorka článku: Ing. Arch Stanislava Kratochvílová, zakladateľka projektu Učit nebo neučit

Technológie a význam písania všetkými desiatimi

„Predstavte si, že vaše deti môžu získať základnú zručnosť budúcnosti, ktorá im umožní byť vo svete technológií o krok vpred. Som matkou štyroch detí a môžem byť vaším sprievodcom na tejto ceste, pretože mám bohaté skúsenosti ako pedagogička aj ako rodič, ktorý sa rozhodol pre domáce vzdelávanie. Práve s aplikáciou Písanie Hravo sme objavili spôsob, ako deti naučiť písať hravo, rýchlo, správne a s radosťou!“

Osobná cesta za vzdelaním

Hoci moje deti v niektorých obdobiach chodili alebo chodia do školy denne, dlhodobo u nás prevláda domáce vzdelávanie od materskej školy až po strednú školu. 🙂 Tento spôsob spoločného trávenia rodinného času v súlade so vzdelávaním sme si zamilovali. Netrvalo teda dlho a moja láska k pôvodnej profesii architektky sa zmenila na iné profesijné zameranie. Doplnila som si potrebné pedagogické vzdelanie a teraz poskytujem podporu všetkým rodinám, ktoré riešia vzdelávaciu situáciu svojho dieťaťa a zvažujú domáce vzdelávanie v materskej, základnej a strednej škole. Aj preto mám bohaté skúsenosti s tým, aké zručnosti považujú rodičia v dnešnej dobe za prioritné. Medzi ne nepochybne patrí zručnosť písania všetkými desiatimi.

Prvé kroky ku klávesnici

Ako som písala, naše štyri deti sa vzdelávali prevažne doma. O písaní všetkými desiatimi sme s manželom prvýkrát uvažovali, keď boli deti ešte pomerne malé. Je to už naozaj dávno, viac ako 15 rokov. V tom čase bola naša najstaršia dcéra v druhej triede a písal sa rok 2007(!). Už vtedy nám bolo jasné, že IT prehľad a schopnosť písať všetkými desiatimi je pre ďalšiu generáciu zásadná. Začali sme tým, že som požiadala moju kamarátku, ktorá sa zaoberala informatikou, o odovzdanie základov z tejto oblasti našej dcére. Plánovali sme, že nasledovať bude písanie všetkými desiatimi…

 

deti a notebook

Výber školy najstaršej dcéry

Ale život sa uberal iným smerom. Naša dcéra vo 4. ročníku chcela ísť na denné štúdium do školy, ktorú si vybrala. Bola to súkromná cirkevná škola. V rámci viacbodového procesu, ktorý považujem za vhodný pri výbere školy, som sa školy opýtala na školský vzdelávací program. Tento postup odporúčam a odovzdávam aj počas svojich konzultácií. Je to výborný spôsob, ako zistiť, ako škola uvažuje. Či ich plán obsahuje len všeobecné frázy, alebo či je jasne vidieť, že škola chce deti naozaj pripraviť na budúcnosť. Nie, nemusíte čítať celý školský vzdelávací program. 🙂 Ale stojí za to zistiť niekoľko dôležitých aspektov, ktoré sú kľúčové pre nastupujúcu generáciu alebo ktoré sú dôležité pre vás a životnú filozofiu vašej rodiny. A asi tušíte, že áno, zaujímalo ma, či v školskom vzdelávacom programe nájdem písanie všetkými desiatimi.

 

Pre pripomenutie, bolo to zhruba v roku 2008. Nielenže táto škola mala v učebných osnovách uvedené písanie všetkými desiatimi, hoci to nebola povinná zručnosť, a dokonca bolo zahrnuté už v 2. ročníku! To znamenalo, že deti vo 4. ročníku už vedeli plynule písať všetkými desiatimi a túto zručnosť využívali vo všetkých predmetoch. Písanie na klávesnici ich nezdržiavalo. Stalo sa prirodzenou súčasťou ich života a ušetrilo im obrovské množstvo času. Deti sa mohli viac sústrediť na obsah vyučovacieho procesu spojeného s písaním na počítači a nie na ťukanie do klávesnice ako ďateľ. 🙂

 

písmená na klávesnici

Hľadanie ideálneho kurzu pre našu rodinu

Naše ďalšie tri deti sa učia doma oveľa dlhšie ako najstaršia dcéra. Preto sme pre ne hľadali vhodnú možnosť, aplikáciu, ktorú by sme mohli používať v domácom prostredí. Doma máte obmedzené možnosti najmä z finančného hľadiska. Nemáte možnosť zakúpiť školské licencie, teda znížené ceny. Takisto musíte brať do úvahy, že dieťa doma nebude používať úplne všetko, čo mu predložíte a „prikážete používať“. Veď domáca škola je o efektivite vzdelávania, zmysluplnosti, a preto sme sa vždy snažili, aby bol vzdelávací proces príjemný pre všetkých, deti aj nás rodičov. Preto sme vyskúšali viacero aplikácií a naozaj sme hľadali takú, ktorá by spĺňala všetky vyššie uvedené body. Hľadali sme takú, ktorá by predovšetkým viedla deti k cieľu naučiť sa písať všetkými desiatimi čo najjednoduchším a najhravejším spôsobom, aby pri počiatočných chybách dieťa nestratilo chuť pokračovať v učení. Po vyskúšaní niekoľkých kurzov sme našli Písanie Hravo a boli sme nadšení!

Hodnotenie Písanie Hravo dieťaťom

Cieľom tohto môjho článku nie je znova a znova menovať výhody tejto aplikácie. Tie som popísala už niekoľkokrát. Napríklad recenziu môjho syna z čias, keď mal 14 rokov, nájdete na mojej webovej stránke Učiť nebo neučit. Tam pekne opísal očami používateľa, dieťaťa, ako vidí učenie v aplikácii Písanie Hravo. Tento pohľad sa mi zdal cennejší než pohľad mňa ako rodiča. Článok nájdete tu: https://ucitneboneucit.cz/aplikace-psani-hrave-aneb-co-se-skutecne-potrebuje-naucit-dite-tretiho-tisicileti/

 

písanie všetkými desiatimi

Rodičia verzus školy: čia je to zodpovednosť?

Pointa tohto textu spočíva v tom, že my, rodičia, sme jednoducho zodpovední za vzdelávanie našich detí. Nezáleží na tom, či svoje deti učíte doma alebo  navštevujú školu. V skutočnosti ani učitelia v škole nie sú zodpovední za vzdelanie vášho dieťaťa a málokto si túto skutočnosť uvedomuje. Učitelia sú zodpovední len za „vzdelávanie“, za to, že sa uskutočňuje a že sa riadi usmerneniami ministerstva školstva.

 

Problém (nielen) vzdelávacích inštitúcií však spočíva v tom, že vždy reagujú s určitým oneskorením na reálny dopyt, na reálny život. Aj na mojom príklade z roku 2008 je vidieť, že už vtedy bolo písanie všetkými desiatimi reálne potrebnou zručnosťou, ktorá deťom nesmierne zjednoduší budúci život. Nehovoriac o dnešku, keď sme o 15 rokov ďalej a počítače prenikajú do nášho života čoraz viac.

Aktívna úloha rodičov

Preto vyzývam rodičov, či už sa s deťmi vzdelávate spoločne doma, alebo vaše deti chodia do školy, aby sa zamysleli nad tým, čo budú v budúcnosti skutočne potrebovať. Nenechávajte toto rozhodnutie na iných, na štát, na školu, na učiteľov alebo na chytrých susedov, ale odpovedzte si na túto otázku sami. Pýtajte sa aj svojich detí a dobre počúvajte ich vnímanie sveta, do ktorého vstupujú a ktorý je v dnešnej dobe ťažko predvídateľný. Som presvedčená, že písanie všetkými desiatimi je jednou zo zručností, na ktoré sa oplatí staviť a ktoré sa oplatí rozvíjať.

 

Ing. Arch. Stanislava Kratochvílová

Ing. Arch. Stanislava Kratochvílová

Architektka, pedagogička, podnikateľka a koučka

 

Stáňa sa vo svojej pedagogickej praxi špecializuje na podporu rodín, ktoré vzdelávajú svoje deti doma v rámci individuálneho vzdelávania. Spolupracuje so štátnymi, súkromnými a cirkevnými školami ako mentorka individuálneho vzdelávania. Poskytuje konzultácie nielen na tému domáceho vzdelávania, ale aj iných vzdelávacích alternatív.

 

Je zakladateľkou online projektu Učit nebo neučit, ako aj online časopisu Domoškolák, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie na internete. Cieľom všetkých aktivít je podpora rodín pri hľadaní vlastnej vzdelávacej cesty v súlade s ich životnou filozofiou a osobnou spokojnosťou rodičov a detí.

 

Chcete, aby sa aj vaše deti naučili písať hravo a efektívne?

Mohlo by vás zaujímať

Ako hodnotiť žiakov pri výučbe v Písanie Hravo

Ako hodnotiť žiakov pri výučbe v Písanie Hravo

Ako učiteľ si možno kladiete otázku, ako vlastne žiakov hodnotiť v písaní všetkými desiatimi. Učitelia zväčša žiakov hodnotia podľa presnosti písania, počtu chýb a výsledných percent. Táto negatívna motivácia ale u školákov často vyvoláva stres a to vedie k tomu, že...

Cviky k počítaču #3: cviky na chrbticu

Cviky k počítaču #3: cviky na chrbticu

Väčšina z nás vykonáva svoju prácu v kancelárii – pri počítači. A práve to je pre naše telo nezdravé. Pripravili sme pre vás ďalší diel zo seriálu o cvikoch, ktoré zvládnete ľahko a rýchlo bez toho, aby ste museli odísť od počítača. V prvej časti sme sa zamerali na...