Písanie Hravo pre nevidiacich

V spolupráci s

Anotácia projektu

Rastúci trend inklúzie ukazuje citeľné chýbanie kvalitnej výučby písania na klávesnici u žiakov s postihnutím zraku v bežných školách. transkripty online nadviazal vďaka finančnej podpore Nadačního fondu Českého rozhlasu projektovú spoluprácu s firmou Písanie Hravo a spoločne adaptujú jeden z existujúcich online kurzov výučby písanie všetkými desiatich. Tím projektu tvorí odborníci pre oblasť profesionálneho písanie na klávesnici, výučby a profesijného rozvoja nevidiacich rychlopísařů. Cieľom tejto realizácie je sprístupniť osobám s ťažkým postihnutím zraku herný online kurz Písanie Hravo, ktorý využíva čoraz viac základných a stredných škôl v SR. Ako hlavný výstup tohto projektu vzniklo prototypové riešenie uvedené aplikácie prístupné vzhľadom k špecifickým potrebám tejto skupiny užívateľov. Transkript online sa teraz uchádza o ročný grant Nadačního fondu Českého rozhlasu zo zbierky Světluška. Výstupom plánovanej ročnej realizácia bude plne prístupná aplikácia Písanie Hravo obsahujúceho aj textový metodický materiál a audiovizuální didaktickú podporu určené predovšetkým učiteľom príslušného predmetu na bežných školách, kde sa vzdelávajú žiaci a študenti s postihnutím zraku.

Projekt bol realizovaný za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu zo zbierky Kaufland, prebiehal v období júl-október 2020.

Viac informácií už čoskoro :)